SOCIALE MEDIER OG BLOGGERSAMARBEJDE

OM

 

Værdiskabelse gennem stærke relationer er udgangspunktet for Borreskov Kommunikation. Specifikt er mit formål at hjælpe virksomheder med at opnå målbar succes via sociale medier og samarbejder med bloggere.

 

Med udgangspunkt i virksomhedens strategi og behov tilrettelægger vi et forløb for, hvordan I når ambitiøse og relevante mål i forhold til sociale medier og/eller bloggersamarbejder. Vi sætter en ære i at dokumentere resultater ved at rapportere traditionelt bløde kommunikationsformer gennem forståelige og relevante statistikker. På denne måde sikrer samarbejdet værdi og Return on Investment (ROI) for virksomheden.

 

Vores projekter tager udgangspunkt i tre grundlæggende værdier: Relation, modtager og resultat.

 

 

RELATION

 

Ærlighed, relevans og gensidig respekt er grundstenene for god relation. Disse tre egenskaber er et godt udgangspunkt for at opbygge udbytterige relationer, som skaber værdi for begge parter i det lange løb.

 

 

MODTAGER

 

Din modtager er den bedste til at vurdere, om dit indhold er relevant. Derfor er den stærkeste kommunikatør den, der formår at lytte til, forstå og agere på sin modtagers behov.

 

 

RESULTAT

 

Her måles, vejes og vægtes i forhold til opsatte mål. Når resultaterne er analyseret, kan der udvikles og sættes nye mål og derved en ny kurs efter endnu bedre resultater og større værdi.