SOCIALE MEDIER OG BLOGGERSAMARBEJDE

SOCIALE MEDIER

 

Har I brug for indspark til, hvordan I kan optimere og måle jeres indsats på sociale medier og derved skabe værdi og forbedre jeres Return on Investment (ROI)? Rådgivning og sparring inden for lige netop ROI, og hvordan I opnår succes på sociale medier er mit specialeområde.

 

 

RÅDGIVNING

 

Enten følger jeg jer som rådgiver på hele rejsen fra udvikling af strategi til løbende optimering af indsatsen, eller også hopper jeg blot på et af stoppene på vejen. Ens for disse forløb er, at I udvikler jeres egen strategi med rådgivning og sparring fra mig.

 

 

HÅNDTERING

 

En anden mulighed er, at I lægger jeres sociale medie-indsats i mine hænder. Gennem tæt dialog og sparring med jer udvikler jeg strategien og driver jeres sociale medieplatforme med månedlig rapportering i forhold til de KPI’er og succeskriterier, vi sammen har opsat.

 

 

Rådgivning og håndtering kan indeholde, men er bestemt ikke begrænset til, følgende:

 

Strategi inkl. opsætning af målbare KPI’er og skabelon til rapportering

Praktiske guidelines til håndtering

Månedlig social mediekalender

Indholdsproduktion og -udvikling

Community management

Løbende sparring og undervisning

 

 

BLOGGERSAMARBEJDER

 

Vil I gerne vide mere om, hvordan I skaber langvarige og udbytterige relationer med bloggere? Og hvordan I sikrer og måler ROI i de samarbejder, der opstår?

 

 

RÅDGIVNING

 

Vi kan enten holde en dagsworkshop, hvor I får viden om og konkrete værktøjer til at kickstarte jeres rejse med bloggerne. En anden mulighed er kontinuerlig sparring på sidelinien, når I har behov for det. Dette kan både inkludere fysiske møder, men også Skype eller mailkorrespondance - eller en blanding af alle tre.

 

 

FOREDRAG / WORKSHOPS

 

Afhængigt af jeres behov kommer jeg ud og holder foredrag/workshops for medarbejdere med fokus på netop det, der er jeres udfordring inden for sociale medier og bloggersamarbejder.