Hvem kommer før hvor og hvordan. Du kan ikke kommunikere, hvis du ikke ved, hvem du taler til. Så simpelt kan det siges. Men det er ikke nødvendigvis simpelt at definere din målgruppe på sociale medier. Det vil jeg gerne hjælpe dig på vej med!

Hvem kommer som sagt før hvor og hvordan, når du kommunikerer på sociale medier – det gælder i øvrigt al din kommunikation. Du skal vide, hvem du taler til. Ellers kan du lige så godt tale til din kaffekop 😉

Når først du har dit hvem på plads, kan du spore dig ind på, hvor du kommer i kontakt med din målgruppe, og hvordan du skaber indhold med relevans.

Når du skal i gang med at definere dit hvem, altså din målgruppe, kan du helt overordnet set gøre det på 3 måder:

1. Du kan definere målgruppen ud fra demografi.

2. Du kan tage udgangspunkt i interesser og livsstil.

3. Eller du kan gå et spadestik endnu dybere og bruge data til at få indblik i din målgruppes adfærd.

Demografi samt interesser og livsstil er et godt sted at starte, hvis du ikke har noget data at måle adfærd ud fra. Lad os først og fremmest se nærmere på, hvordan du kan definere en målgruppe ud fra demografiske facts.

1.Sådan kan du definere din målgruppe ud fra demografi

Når du definerer din målgruppe ud fra demografiske facts, fokuserer du på ydre egenskaber og karakteristika såsom køn, alder, geografi og status (single, gift m.v.).

Din målgruppe skal repræsentere de mest sandsynlige købere af din virksomheds produkter eller services. Det kan være, du allerede har en god indikation om, hvem det er. Fordi du fx målrettet er gået efter at skabe produkter til en bestemt aldersgruppe og måske allerede har foretaget grundig research.

Ellers kan du med fordel bruge Google Analytics til at hente data på hvilke målgrupper, som hyppigst besøger dit website. I Google Analytics kan du både se data om alder, køn og geografisk placering (se billede 1 for eksempel). Så hvis du ikke har oprettet en Google Analytics-konto, er det værd at overveje 😊  

Billede 1 – indblik fra Google Analytics – fordeling af køn (websitebesøgende)

For det kan jo sagtens være, du har en formodning om, at dit produkt oftest bliver købt af mænd, men så finder ud af, at det rent faktisk er kvinderne, som køber produktet til deres mænd. Det er set før 😉

En målgruppebeskrivelse, defineret ud fra demografi, kunne se sådan ud (fiktivt eksempel):

Kvinde

30-45 år

I job

Børn i skolealderen

1.1 Brug din demografimålgruppe til at målrette dit indhold

Når du har defineret din målgruppe, kan du bruge den til at definere din målretning af indhold. På de enkelte sociale medie-kanaler kan du nemlig ofte målrette dit indhold efter din målgruppes demografi, så du rent faktisk når ud til dem, du er relevant for.

Lad os tage Facebook som eksempel. Hvis du arbejder i Facebook Business Manager, kan du bl.a. både definere din målgruppe efter køn, alder, geografisk placering, status (fx gift, single, forældre osv.), uddannelse og jobfunktioner (se billede 2+3).

Du skal dog lige være obs på, at du primært kun når ud til folk, som selv har tilkendegivet deres demografi. Det vil sige, at du fx kun kan målrette mod de forældre, som selv har tilkendegivet på Facebook, at de er forældre – og det er selvsagt ikke alle Facebook-brugere som vælger at gøre denne information tydelig på sin Facebook-profil.

Der er også begrænsninger, når du målretter mod uddannelser og jobfunktioner, da ikke alle er listet i Facebook Business Manager. Det er vigtigt at have sådanne begrænsninger in mente, når du bruger denne form for målretning.

Hvis du opretter dine opslag direkte på Facebook-siden, har du færre muligheder, men du kan stadigvæk vælge køn og geografisk placering, når du definerer din målgruppe (se billede 4).

Billede 2 – målretning mod demografi i Facebook Business Manager

Billede 3 – målretning mod demografi i Facebook Business Manager

Billede 4 – målretning mod demografi på Facebook

Din målgruppe bør definere dit hvor

Når du kender din målgruppe, kan du dernæst spore dig ind på, hvor din målgruppe er til stede, og hvor du i så fald bør være til stede. På Facebook kan du fx nå bredt ud til forskellige aldersgrupper.

Det er sjældent, at du ser unge under 30 år lægge indhold op, men det betyder ikke, at de ikke er til stede på Facebook. De bruger bare ikke mediet på samme måde som vores forældres generation, der poster, kommenterer og liker til den store guldmedalje 😅

Hvis du har et produkt, som appellerer til unge under 30 år, kan det være, at du skal søge mod Instagram, som især er et inspirationsmedie for dette segment. Udnyt det enkelte sociale medies potentiale, når du definerer dit hvor.

Det kræver naturligvis, at du bruger tid på at sætte dig ind i hvilke målgrupper, som bruger hvilke sociale medie-kanaler.

Det er dog vigtigt at nævne, at du ikke udelukkende kan tage udgangspunkt i demografi såsom alder, men også må se på hvilken type indhold, der passer til det enkelte sociale medier. Det kan jo være, at din målgruppe søger én type indhold på en platform og en anden type indhold på en anden platform.

Det kan derfor være mere relevant at kigge på livsstil og interesser.

2. Sådan kan du definere din målgruppe ud fra interesser og livsstil

Såvel, som du kan indskrænke din målgruppe efter demografi, kan du også gøre det efter interesser og livsstil. Det vil gøre det lettere for dig at tale i øjenhøjde med målgruppen, fordi du har et indblik i din målgruppens behov, og hvad der driver denne. Du kan arbejde med interesser og livsstil på forskellige måder.

Hvis du har mulighed for at foretage kvalitative interviews med målgruppe-repræsentanter, kan du få et værdifuldt indblik i din målgruppes tanker og følelser. Du kan fx finde ud af, hvorfor din målgruppe køber lige netop dine produkter eller gør brug af din service, og hvilke købsvaner målgruppen har.

Du behøver dog ikke at kaste dig over kvalitativ research for at arbejde med din målgruppes interesser og livsstil.

2.1 Målret mod interesser og livsstil i Facebook Business Manager

Du har nemlig mulighed for at målrette efter interesser og adfærd, når du arbejder i Facebook Business Manager (se billede 5). Det kan være interesser og adfærd, som folk selv har tilkendegivet på Facebook. Men det kan også være interesser og adfærd, som Facebook opsnapper, at du interesserer dig for eller er tilbøjelig til, fordi du interagerer med en bestemt type opslag eller emner.

Billede 5 – målretning mod interesser i Facebook Business Manager

Lad os nu udvide målgruppebeskrivelsen med en interessetilkendegivelse, som du kan skabe indhold ud fra og målrette mod.

Kvinde

30-54 år

I job

Børn i skolealderen

Interesserer sig for madlavning

I stedet for en målgruppebeskrivelse arbejder vi nu i højere grad med en persona, som er en konkret beskrivelse af din ideelle kunde og dennes demografi, interesser og følelser. Jo mere detaljeret beskrivelsen er, jo lettere kan du have ved at målrette dit indhold. 

Det skal lige siges, at vi har blandede erfaringer med at målrette mod interesser på Facebook. Mange interessedefinitioner er meget brede, og hvis du målretter mod folk, som går op i ”madlavning”, kan det potentielt set være alle. Og hvilken type ”madlavning” er der egentlig tale om? 🤷

Vi har bedst erfaring med at målrette mod andre lignende brands eller meget specifikke interesser. Du kan fx målrette mod Starbucks, hvis du er en kaffebar, eller du kan målrette mod Fjällräven, hvis du producerer outdoor produkter.

For nogle af vores kunder har vi dog også haft held med at benytte de mere brede kategorier. Udforsk, hvilke interesser der er og test, om det er en god måde at engagere personer, som matcher din målgruppe.

Endnu bedre er det, hvis du også kan inddrage din målgruppes faktiske digitale adfærd ved at tage udgangspunkt i data. For en ting er, hvad folk selv tror, de gør.

Data kan sige noget om den rigtige adfærd, hvilket ikke altid stemmer overens med folks selvbillede. Lad os dykke ned i, hvordan du kan bruge konkret data i din målretning.

3. Sådan kan du definere din målgruppe ud fra data om adfærd

Hvis du går et spadestik dybere, kigger du også på din målgruppes faktiske digitale adfærd. Den får du kun adgang til, hvis du anvender data, som du kan få adgang til i fx Facebook Business Manager eller Google Analytics. Du kan arbejde med adfærdsmålgrupper på flere måder.

Ved at arbejde med målgrupper ud fra deres adfærd, er du i bund og grund ligeglad med deres demografi og interesser – du er blot interesseret i personer, som gør noget bestemt. Det kan være at købe et produkt, tilmelde sig dit nyhedsbrev eller noget helt tredje.

3.1 Retargeting

Du kan for eksempel arbejde med retargeting, hvor du målretter indhold mod personer, som allerede har interageret med din virksomhed (se billede 6). Det kan være personer, som har besøgt dit website – for så kunne de måske være interesseret i at besøge dit website endnu engang.

Det kan ligeledes være personer, som tidligere har set 50 % af en video, som du har delt. For så kan det være, at de også er interesseret i at se din nyeste video om det samme emne.

Billede 6 – retargeting-målgrupper i Facebook Business Manager

Du kan også bruge retargeting til at skabe salg. Du kan eksempelvis oprette en målgruppe med folk, som tidligere har købt et produkt på dit website, så du kan introducere dem for et andet produkt, de måske også vil synes om.

Der er mange muligheder for at arbejde med de digitale fodspor, som folk sætter, når de bevæger sig rundt på Facebook og eventuelt videre til tredjepart websites og -apps.

3.2 Lookalike-målgrupper

Når du arbejder med lookalike-målgrupper, hjælper Facebook dig med at skrue på demografien (se billede 7).

Du kan fx oprette en lookalike-målgruppe baseret på folk, som har interageret med din Facebook-side. Så opretter Facebook en målgruppe, som minder om folk, som allerede har interageret med dig – så der er stor sandsynlighed for, at de disse personer også vil finde dig interessant.

På den måde er din målgruppe igen baseret på den digitale adfærd, Facebook indsamler.

Billede 7 – lookalike-målgrupper i Facebook Business Manager

Du kan også få adgang til en masse data om adfærd, hvis du dykker ned i dine kampagneresultater i Facebook Business Manager (se billede 8).

Du kan fx undersøge hvilken medietype de, som har interageret med dit opslag, har brugt (såsom iPhone, iPad eller tablet). Så kan du få en fornemmelse for hvilke medietyper, dit indhold skal tilpasses efter.

Billede 7 – lookalike-målgrupper i Facebook Business Manager

Denne data gør os i stand til at udvide personaen yderligere, med endnu flere detaljer, så den fx kunne se sådan ud:

Kvinde

30-54 år

I job

Børn i skolealderen

Interesserer sig for madlavning

Køber gerne sine dagligvarer online via mobilen

Din målgruppe bør definere dit hvordan

Din målgruppe bør altid definere dit hvordan. Og det er hvad enten, du definerer din målgruppe ud fra demografi, ud fra livsstil og interesser eller ud fra data om adfærd.

Jeg vil slå et slag for, at du dykker ned i dine resultater og bruger din data til at spore dig ind på, hvordan du skaber indhold, som er relevant for målgruppen.

Hvis du fx vil henvende dig til de 30-55 årige, men primært kan se, at det er de 18-25 årige, der klikker sig videre til dit website, via dine Facebook-annoncer, kan det være en god ide at gå dit indhold efter i sømmene. Eller overveje, om det er en anden målgruppe, dine produkter eller din service er relevant for.

Hvis din definerede målgruppe i gennemsnit kun ser 10 sekunder af din video på 1 minut, er det ligeledes en god ide at reflektere over, hvorfor videoen ikke formår at fange folks koncentration.

Der er selvfølgelig en helt masse anden data, du ligeledes kan kigge på i Facebook Business Manager. Dette er blot eksempler, og vi vil altid anbefale, at du udforsker dine muligheder. Test, test og atter test 😊

Lad os nu afslutningsvist lige opsummere..

1. Når du definerer din målgruppe ud fra demografiske facts:

o ..Kigger du på ydre egenskaber og karakteristiks såsom køn, alder, geografisk placering, arbejde og status.

o Du har måske allerede en god indikation om, hvem du vil ramme. Ellers vil vi altid anbefale, at du kigger på den data, du har tilgængelig fx i Google Analytics eller Facebook Business Manager.

o Du kan målrette mod din målgruppe, når du annoncerer dit indhold på Facebook. Vær dog obs på, at valgmulighederne for målretning er begrænset til det, Facebook har valgt at medtage på sin liste, og som folk selv har tilkendegivet.

2. Når du definerer din målgruppe ud fra interesser og livsstil:

o ..Kan du tale med repræsentanter fra dit målgruppe- segment for at få indblik i tanker, følelser og behov.

o Men du kan også arbejde med interesser og livsstil ved at kigge på de interesser og den livsstil, folk selv har tilkendegivet på Facebook. Eller som Facebook har opsnappet…

o …Så du potentielt kan nå ud til folk, hvis interesser og livsstil matcher med lige netop dit produkt eller din service. Du kan fx målrette mod personer, som “synes godt om” dine konkurrenter (hvis Facebook altså har listet disse i Facebook Business Manager). 

o Vær opmærksom på, at interesse- og livsstilskategorierne ofte er meget brede. Du kan derfor sagtens risikere at skyde med spredehagl. Test af, om det er en god måde for dig at nå ud til din målgruppe. 

3. Når du definerer din målgruppe ud fra data om adfærd:

o ..Kigger du på den faktiske adfærd. Ikke blot den, som folks selv tilkendegiver på fx Facebook. Sagt med andre ord, du er interesseret i personer, som gør noget bestemt.

o Du får adgang til en masse brugbar data om adfærd i Facebook Business Manager.

o Du kan bruge din data til at oprette og målrette mod retargeting målgrupper og lookalike målgrupper…

o …Facebook hjælper dig i så fald med at sprede dit indhold til personer, som med stor sandsynlighed vil interagere med dig. Fordi de tidligere har interageret med dig eller minder om personer, som har.

Når du har defineret din målgruppe, er du klar til at definere dit hvor og hvordan. Så du er til stede der, hvor din målgruppe er, og så du kan skabe indhold, som din målgruppe vil finde relevant. Brug din data til at blive klogere på, hvad der virker 😊 

Hvis du er nået til bunden i dette ret omfattende indlæg, håber jeg, at du har fået en masse værktøjer, som du kan arbejde videre med. God fornøjelse med arbejdet med at definere din målgruppe 💪