Den optimale ferieplan for dine sociale medier – 3 vigtige takeaways

Juleferien er for mange lige rundt om hjørnet ☀️  Dit community på sociale medier holder dog ikke ferie, bare fordi du gør 😉  Derfor får du her 3 gode råd til, hvordan du laver en ferieplan, så du, og dit social team, kan holde ferie med ro (og is) i maven.

1. Lad alle holde ferie

Det er først og fremmest vigtigt, at du får medarbejdere tilbage med opladte batterier. Derfor er det et godt redskab at lave en konkret plan for ferieperioden – hvem holder fri hvornår, hvem har hvilket ansvar i arbejdsperioder osv. Her er der selvfølgelig mange måder at gøre tingene på – alt efter hvilken type virksomhed du har, og ligeledes hvor mange medarbejdere ?

Dog anbefaler vi, at dine kanaler bliver tjekket på både ferie- og helligdage. Det er forventet, at man selv i de perioder får svar, når man kontakter din virksomhed.

2. Hvem svarer på hvad – og hvornår?

Det vigtigste, når du lægger en plan for ferieperioden, er at lave klare retningslinjer. Hvis du har eksterne folk indeover, er det især vigtigt at klarlægge nogle punkter for at sikre optimale forhold for alle.

1 – Hvad svarer vi på? Er der nogle ting, vi blot anerkender med et like – og hvem vurderer, hvad der skal svares på ved tvivlsspørgsmål eller shitstorm?

2 – Hvem er backup i tilfælde af sygdom?

3 – Hvor ofte skal der tjekkes og besvares?

Inden ferieperioden starter, kan det være en ide at tage et møde med de involverede, så alle er briefet korrekt og føler sig klædt på til opgaven. På denne måde sikrer du også bedst muligt, at din afløser ikke ender i en situation, som han eller hun ikke føler sig rustet til.

Svartiden er meget vigtig at få klarlagt ift. din ambition. Et autosvar kan være en måde at forventningsafstemme med brugeren, at der på grund af ferien kan være længere svartid. Det kan ikke på nogen måde erstatte et personligt svar. Autosvaret kan dog være med til at sikre, at brugeren får et positivt indtryk, hvis du vender tilbage før det forventede.

Husk endelig, at det altid er tilladt at sige, at du vender tilbage med endeligt svar efter ferien.

3. Overvej indhold nøje

Ligesom du skal forberede dig på, hvad der kunne komme ind, skal du selvfølgelig tænke over, hvad du sender ud.

Ferieperioder er ikke tiden til at gå ud med noget indhold, du ved vil kræve hele teamets opmærksomhed som f.eks. nyheder, holdninger eller lignende. Samtidig skal du ramme noget godt content, så du ikke blot “træder vande” og keder dit publikum.

Kunsten er derfor at publicere noget, som du med din erfaring ved skaber positiv stemning i kommentarfeltet ✌️

Det kan du tage med

1 – Forventningsafstemning og planlægning er essentielt, både for dig selv, dine medarbejdere og evt. afløsere.

2 – Planlæg let og positivt indhold, så du ikke selv skaber mere aktivitet end nødvendigt.

3 – Lad folk holde helt fri. Det giver friskere medarbejdere i hverdagen.