Facebook på vej i en ny retning? 

Indhold i Facebook-grupper bliver fremhævet i brugernes feed, og har også fået sin egen sektion i app-versionen. Som virksomhed kan det være svært at deltage i grupperne, da brugerne opfatter dette rum som mere privat. Som virksomhed skal du derfor enten gøre det hårde arbejde ved at starte egen gruppe, eller være heldig at finde en gruppe, der er åben for din deltagelse. Jeg vil her gå mere ind i, hvilke overvejelser du skal gøre dig 🙂  

Hvad betyder det for os som virksomhed? 

Det betyder, at du som virksomhed og annoncør skal arbejde målrettet med din annoncering, hvis du vil ud til din målgruppe. Organisk indhold fra fansider vil nok, som man også har set i tidligere opdateringer fra Facebook, få det sværere med at nå ud over stepperne.  

Det skal siges, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan sige præcist, hvad Zuckerbergs nye plan vil betyde – her må vi følge udviklingen, som den kommer. Dog går Facebook mere og mere i retningen af, at organisk indhold får sværere livsbetingelser. 

Gruppeaktivitet som fanside

Det er nu blevet muligt for fansider at være en del af en gruppe – og ligeledes administrere en gruppe. Derfor er det kun fuldstændig naturligt, hvis du går og overvejer dine muligheder. 

Det åbner for muligheden for at interagere mere privat med din målgruppe, og du kan potentielt få et tættere forhold til denne. OBS: Det er dog ikke sikkert, at alle grupper ønsker at have virksomheder med. For de fleste Facebook-brugere er de grupper, man er del af, en ret privat del af Facebook, hvor man ikke nødvendigvis ønsker at blive ”forstyrret” af virksomheder. Dog kan man ikke afvise, at nogle grupper vil finde den tætte dialog med dig som virksomhed spændende og givende. Får du lov at deltage, skal du dog indstille sig på, at brugerne ikke er til stede for at servicere din agenda, men deres egen 🙂

Du har som sagt også muligheden for at oprette og administrere din egen gruppe, hvorfra du kan forsøge at få interesserede fra målgruppen ind. Her vil du som administrator kunne have en vis kontrol.Du kan f.eks. slette upassende kommentarer eller smide brugere ud, hvis de ikke følger dine retningslinjer. Alt andet lige vil nogle brugere nok også være tilbøjelige til at se gruppen som noget, der skaber en værdi for dig som virksomhed, fremfor dem som forbrugere. Samtidig skal du være opmærksom på, at det vil stille høje krav til dig som moderator. Der vil være en klar forventning om et højt niveau af tilstedeværelse fra din side, ligesom man vil forvente med fansider. Alternativt vil gruppen ende med at dø ud, da den mister sin værdi for brugerne. 

Gruppe vs. fanside

Hvis du står og skal i gang med din tilstedeværelse på Facebook, går du måske med overvejelserne om, hvorvidt du skal starte en gruppe eller en fanside. I de fleste tilfælde vil jeg foreslå, at du som minimum har oprettet en fanside, og derefter kigger på behovet for en gruppe. Hvis du opretter en gruppe uden fanside, vil du skulle deltage som personlig profil. Rent brandingmæssigt giver det oftest bedst mening, at det er virksomheden, der kommunikerer. På det lavpraktiske niveau gør det også overgangen nemmere i tilfælde af, at du skal have en anden til at overtage ansvaret for gruppen. Dog er ingen virksomheder fuldstændig ens, og du skal derfor altid tage udgangspunkt i netop dine behov 🙂

At oprette eller tage del af en gruppe, giver dig en unik indsigt i din målgruppes ønsker og behov, som du kan benytte i din produktudvikling, markedsføringsstrategi o.l. Samtidig giver det dig chancen for at skabe en “tribe”-kultur, som man f.eks. oplever med Apple-brugere, som nærmest er et stort fællesskab. Som nævnt tidligere, er det dog ikke nogen nem opgave 😉

Hvad kan du tage med herfra?

Jeg vil gerne, at du går herfra i dag med følgende 3 punkter in mente: 

 

  1. Facebook-grupper giver en anden indsigt end fansider, men kan sjældent erstatte dem, da nogle vil mangle et sted at kommunikere kun med virksomheden.
  2. Facebook-grupper er meget intime for brugerne – overvej nøje indtræden i eksisterende grupper. Alternativt opret egen gruppe – og prøv at invitere nogle fra målgruppen.
  3. Om du starter egen gruppe, eller deltager i eksisterende, vil det kræve noget administration til overvågning og besvarelser. Da grupper er mere private for brugerne, vil du måske også opleve en meget mere bramfri kommunikation – hvor folk vil stille højere krav til dine svar.

 

Jeg håber, at du kan bruge det i din strategi! Tag endelig fat i mig, hvis du vil høre mere om brugen af Facebook-grupper og fansider 🙂